Een negatieve BKR registratie, hoe kom ik er van af?

Elke BKR registratie blijft minimaal vijf jaar zichtbaar, zelfs indien u uw schuld eerder hebt afbetaald.  In het geval van aflossing is wel de einddatum van uw lening zichtbaar en staat er een opmerking dat uw lening is afgelost. Zolang u een schuld heeft, blijft uw negatieve BKR registratie staan. Deze regeling geldt voor zowel een positieve- als negatieve BKR registratie.

Een negatieve BKR registratie

Een BKR registratie wordt negatief indien u meerdere malen niet of niet volledig heeft kunnen voldoen aan uw betaalverplichting . Afhankelijk van welke lening kan deze dus ontstaan door verschillende verplichten niet na te komen.  In het geval van een hypotheek is dit bijvoorbeeld bij het missen van drie of meer betalingstermijnen. Een ander voorbeeld is indien u een creditcard of bankrekening in het rood heeft staan, maar deze niet op tijd aflost.

Verwijderen van een BKR registratie

De gemakkelijkste manier om uw BKR registratie te verwijderen is door al uw schulden af te lossen. Uw BKR registratie zal dan nog vijf jaar zichtbaar zijn, maar wel met de status ‘afgelost’. U kunt uw BKR registratie verder nog op verschillende manieren verwijderen :

  1. Zelf uw BKR verwijderen
  2. BKR registratie verwijderen door een externe onafhankelijke partij
  3. BKR laten verwijderen door uitspraak geschillencommissie

Indien u ervoor kiest zelf uw BKR registratie te verwijderen is het belangrijk u af te vragen hoelang en hoe u geregistreerd staat bij het BKR. Bij onterechte registratie kunt u contact opnemen met de desbetreffende kredietverstrekker. Deze kan uw BKR registratie weghalen. Ga hierbij altijd in overleg en onderbouw uw argumenten met documentatie.  Stuur dan vervolgens uw bezwaar samen met de documenten op naar de kredietverstrekker.

U kunt er ook voor kiezen via een externe partij uw BKR registratie te laten verwijderen. Hierbij is succes niet gegarandeerd en meestal vragen deze partijen een grote hoeveelheid aan budget. Wij raden u dan ook af via deze manier te werken.

De laatste methode is het laten verwijderen door een uitspraak van de geschillencommissie. Deze stap volgt meestal indien u bij stap 1 er niet uitkomt met de kredietverstrekker. De commissie bekijkt onafhankelijk van het BKR en de kredietverstrekker of uw bezwaar kloppend is en of het BKR en de kredietverstrekker zich aan de regels hebben gehouden. Om deze methode te kunnen doorlopen dient u een klachtenbrief op te stellen met daarin duidelijk een omschrijving en motivering van uw bezwaar. Daarnaast dient u een kopie van het bezwaarschrift dat u naar de kredietverstrekker heeft gestuurd toe te voegen aan uw brief en diens antwoord.

Let op : Het antwoord van de geschillencommissie is bindend. Indien aangeeft dat uw BKR registratie blijvend is, kunt u hier niks meer aan doen.

Ja, ik ontvang graag een E-Book over BKR

Download de meestgestelde vragen over BKR